Stamper

Bedoeld voor automatische processen in overeenstemming met de eIDAS-regelgeving inzake elektronische zegels.

GEAUTOMATISEERDE PROCESSEN

In bepaalde los van elkaar staande processen, zoals de uitgifte van elektronische facturen of het zegel van het bestuursorgaan, zijn automatische handtekeningen vereist zonder tussenkomst van de gebruiker.
ViDSigner Stamper is verenigbaar met certificaten met stempel van bedrijfs- of openbare instanties die zijn uitgegeven door de belangrijkste certificatiedienstverleners en is combineerbaar en verenigbaar met de rest van de handtekening modaliteiten.

GEAUTOMATISEERDE ADMINISTRATIEVE ACTIE

In bepaalde administratieve acties is de automatisering van processen voorzien, reden waarom een automatische handtekening zonder tussenkomst van de ambtenaar kan worden toegepast.

GEAUTOMATISEERDE HANDTEKENING IN HET BEDRIJF

Het maakt het ondertekenen van documenten in niet geassisteerde omgevingen in een volledig niet-ondersteunde vorm mogelijk via een digitaal certificaat dat wordt gehuisvest en op afstand wordt bewaakt in eenvoudige procedures zoals de handtekening van elektronische facturen, loonhandtekening of formalisatie van aanbiedingen onder andere.

GEVALLEN VAN SUCCES

We gebruiken momenteel VIDstamper voor de geautomatiseerde handtekening van elektronische facturen, wat ons in staat heeft gesteld om tot 1.000 maandelijkse facturen met minimale integratie te verwerken

Andrés Martín Edo, CEO bij Freematica