Compliance

Een handtekening dienst die is gemaakt om aan de
meest veeleisende vereisten te voldoen

ONZE GROOTSTE WAARDE, UW GERUSTSTELLING

Compliance | Validated ID

NALEVING eIDAS

Verordening (EU) 910/2014 betreffende elektronische identificatie- en vertrouwensdiensten (EIDAS) heeft een nieuwe impuls gegeven aan diensten van derden.

VIDsigner is geconfigureerd als een vertrouwde dienst op het gebied van eIDAS en kan gekwalificeerde handtekeningen verkrijgen in de juiste contexten.

Compliance | Validated ID

Worldwide

VIDsigner vergemakkelijkt elektronische transacties tussen verschillende landen van de EU en de rest van de wereld.

De hoge vereisten van onze diensten veranderen de handtekeningen gemaakt met VIDsigner in een uitstekende bewijsmateriaal.

VIDSIGNER, EEN JURIDISCHE DIENST VAN HANDTEKENING

Het gebruik van betrouwbare handtekeningen diensten is niet alleen een technologische of kostenbeslissing. Wanneer we geconfronteerd worden met processen met een hoge juridische component, zoals de ondertekening van geïnformeerde toestemmingen op het gebied van gezondheid, de verwerking van een openbaar bestand of de formalisering van contracten, nemen we in de vergelijking een derde element, misschien het allerbelangrijkste, dat van verantwoordelijkheid.

Het gebruik van vertrouwde aanbieders voor het formaliseren van transacties van juridische relevantie vereist het bieden van juridische zekerheid, het garanderen van neutraliteit en het aannemen van verantwoordelijkheid.

  1. Juridische zekerheid, begrepen als “de «zekerheid van het recht»”, de zekerheid dat er een derde partij is, een specialist in het veld die te allen tijde inspeelt op de juiste aanpassing aan de voorschriften.

  2. Neutraliteit. In de digitale wereld kan niet-manipulatie alleen worden gegarandeerd door degenen die de omgeving controleren, dus het is niet aan te raden dat het door een van de partijen wordt gecontroleerd. De normatieve evolutie leidt ons meer en meer tot het gebruik van vertrouwde derde partijen, zoals de recente Europese regelgeving eIDAS.
  3. Verantwoordelijkheid. Afgeleid van de bovenstaande aspecten, waarschijnlijk de meest waardevolle van de 3 is die van verantwoordelijkheid. Het aannemen van verantwoordelijkheden is inherent aan het aanbieden van diensten en dit geeft het waarde.

NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN

Gevalideerd ID vestigt een Geïntegreerd Management Systeem (IMS) gebaseerd op internationale standaarden (ISO 9001:2015 en ISO27001:2013), zoals aangegeven in dit openbare beleid.

VIDsigner maakt gebruik van internationale maatstaven in alle technologische fasen. Dit aspect is erg belangrijk omdat het garandeert dat de documenten ondertekend met VIDsigner op zichzelf staan en in de loop van de tijd kunnen worden gevalideerd, zonder de noodzaak om een beroep te doen op de aanbieder of op de partijen die op het moment van de formalisering hebben geïntervenieerd.

PAdES-LT (Long Term) garandeert dat zodra de handtekeningen zijn gemaakt, de documenten op de lange termijn, door een persoon en met volledige onafhankelijkheid van de provider worden gevalideerd.

ISO/IEC 19794-7:2014

Deze ISO-norm definieert de manier waarop de biometrische gegevens van een handgeschreven handtekening gemaakt op een digitaal apparaat moeten worden verzameld en gecodeerd.

VIDSIGNER GUARANTEE

Best praktijken minimaliseren risico's

SLA

In VIDsigner zijn we verantwoordelijk voor de werking van de 24X7-dienst, waarbij we ons zelf strenge straffen worden opgelegd in geval van een dienststoring of onbeschikbaarheid

Microsoft Azure

De Azure-Cloud wordt door velen beschouwd als de beste technologische dienst, het is de onbetwiste leider op het gebied van beveiliging en privacy, het was het eerste platform dat de goedkeuring van de Europese Unie kreeg op het gebied van gegevensbescherming en de ISO 27018 ten opzichte van de privacy van Cloud-systemen.

Juridische rapporten

We hebben verschillende juridische adviezen van onszelf en van derden, uitgegeven door professionals van erkend prestige, generiek en sectoraal, lokaal en wereldwijd. Het is geen garantie voor succes, maar een goede documentaire ondersteuning helpt altijd in geval van een rechtszaak.

Hoge beschikbaarheid

VIDsigner wordt aangeboden in een modus van hoge beschikbaarheid en geo-refereerd. Op basis van de Cloud worden de machines automatisch gerepliceerd om de piek van de vraag op te vangen.

Verantwoordelijkheid

Validated ID, als dienstverlener ziet er op toe dat de ondertekenaar weet wat er wordt ondertekend en dat er geen twijfel is over de manipulatie van de informatie, maar we nemen ook de verantwoordelijkheid en betrekken de resultaten. We installeren geen software of verkopen een machine en vertrekken vervolgens, maar we maken deel uit van het proces.

Juridische bijstand

Onze eigen juridische dienst zal onze klanten helpen bij elke juridische tegenslag die zich kan voordoen. We hebben de ervaring en de nodige training om u op de meest efficiënte manier te ondersteunen.

WIJ ZIJN BIJ U

VIDsigner zal de klant begeleiden in geval van een rechtszaak wanneer dit nodig is om de juridische waarde van de oplossing te versterken. Het juridische team van VIDsigner heeft een ervaring van exclusieve toewijding van meer dan 15 jaar aan het onderwerp van elektronische handtekening, specifieke training in computerbeveiliging en certificering wereldwijd.

VIDsigner is de eerste die geïnteresseerd is in samenwerking in het proces. Hiervoor heeft het zijn eigen forensische hulpmiddel ontwikkeld voor het vergelijken van biometrische handtekeningen op basis van de ISO-standaard die beschikbaar is voor elke expert.