Biometrische Handtekening

De beveiliging van cryptografie en biometrie samen met de eenvoud van de handgeschreven handtekening

DE BIOMETRIE VAN DE HANDTEKENING

VIDsigner verzamelt biometrische informatie van het apparaat (snelheid, inclinatie, druk, …) en codeert het volgens de ISO/IEC 19794-7-norm, die zijn toekomstige expertbeoordeling garandeert, ongeacht de technologische evolutie.

VIDsigner heeft, bovendien een hulpmiddel voor analyse en vergelijking van biometrische handtekeningen om deskundig werk te vergemakkelijken.

DE HANDTEKENINGS APPARATEN

De gebruikte apparaten moeten voldoen aan de verplichte vereisten voor het opvangen van noodzakelijke biometrische elementen, maar niet alle apparaten bieden drukinformatie, wat essentieel is voor een betrouwbare kalligrafische beoordeling.

In VIDsigner zijn we een vaste verbintenis aangegaan om alleen tablets met een stylus te gebruiken die in staat is om druk te verzamelen en het document in zijn geheel weer te geven.

CRYPTOGRAFIE

VIDsigner codeert de biometrische gegevens en sluit ze in het document in, met behulp van een openbare sleutel waarvan het tegendeel (privésleutel) wordt bewaard in het kantoor van de notaris. Om de integriteit van het document te waarborgen, wordt bovendien een digitaal certificaat voor eenmalig gebruik gebruikt voor de elektronische handtekening van het document en een tijdstempel.

Het uiteindelijke resultaat is een PDF ondertekend in overeenstemming met de langlopende handtekening standaard (LTV) van Acrobat, die de validatie ervan in de loop van de tijd garandeert.

Wist je dat …

… de opslag van de sleutels in notariële hoofdkantoren garandeert dat deze gevoelige informatie alleen op juridisch verzoek kan worden ontcijferd en dat deze op tijd toegankelijk zal zijn door deel uit te maken van het notariële protocol?

DE WAARDE VAN DE DIENST

VIDsigner is geen product dat in het huis van de klant wordt geïnstalleerd en we vervolgens afstand nemen van het proces. VIDsigner is een dienst die, naast een vereenvoudiging van het integratieproces en een absolute schaalbaarheid, ons in staat stelt om als betrouwbare dienstverleners te garanderen dat het proces perfect is uitgevoerd en dat het ondertekende document inderdaad het document is dat de ondertekenaar heeft weergegeven (WYSIWYS).

DE BIOMETRISCHE HANDTEKENING MET GROTERE MARKTGARANTIES

Niet alle oplossingen voor biometrische handtekeningen zijn hetzelfde. Er is een groot verschil:

Verbintenis

Alleen beschikbaar in dienstmodus met hoge mate van betrokkenheid.

Wysiwys

Garantie van WYSIWYS (what you see is what you sign)

Verenigbaar

Hybride en compatibel systeem met elektronische handtekening op basis van certificaten

PAdES

Lange vorm handtekeningformaten (PAdES)

Vertrouwen

Deelname van VIDsigner als leverancier van vertrouwensdiensten.

Certificaten voor eenmalig gebruik

Certificaten uitgegeven door een gekwalificeerde aanbieder voor elke biometrische handtekening.

Eenvoudige integratie

Eenvoudige integratie in slechts enkele uren dankzij onze API REST.

ISO-normen

Gebruik van ISO-normen voor zowel de samenstelling van biometrische informatie als handtekeningen.

Notariële deelname

Notariële deelname in de bewaring van de coderingssleutels.

Tijdstempel

Gebruik van tijdstempels in elk bedrijf.

Niveau van service

We hebben een SLA die de hoogste dienst niveaus garandeert.

Bewijs van context

Optioneel gebruik van aanvullende elementen van bewijsvorming (bijv. Bijgevoegde officiële documenten)