Blog

Validated ID es converteix en partner de DocuSign, companyia nord americana líder mundial en firma electrònica

Validated ID ha firmat recentment un acord de col·laboració amb el líder mundial del mercat de signatura electrònica, la companyia Nord-americana DocuSign. A partir d’ara, Validated ID distribuirà els serveis de DocuSign de forma independent, i també de forma integrada amb l’actual servei de signatura electrònica ViDSigner global. En aquest sentit, cal destacar la participació de Validated ID en Momentum, l’esdeveniment internacional que DocuSign Organitza els Dies 1 al 3 de juny a Londres.

“Ens faltava aquesta peça per completar el puzzle de la firma electrònica. Teníem resolta la identificació de firmant amb firma biomètrica, en entorns presencials, i amb certificats digitals reconeguts en entorns mòbils i web, però els clients ens demanaven una solució de firma remota, sense necessitat d’identificació prèvia del firmant, cosa que s’allunyava força de la nostra “mentalitat Europea”. Finalment, ens vàrem decidir per DocuSign, líder mundial en aquest àmbit”, explica Santi Casas, CEO de Validated ID.

DocuSign es el primer i únic servei de tercers que ofereix Validated ID. “La nostra finalitat,és oferir totes les opcions que els usuaris necessiten per firmar documents, i el servei de DocuSign ens permet completar els serveis de firma electrònica de ViDSigner”, explica Santi Casas.

Amb aquesta aliança estratègica, la relació entre Validated ID i DocuSign, no es limita únicament a la distribució del servei de la multinacional. Validated ID, ha integrat amb èxit el seus servei ViDSigner amb DocuSign, el que permet combinar de forma senzilla la tecnologia de firma remota de DocuSign amb la tecnologia de firma biomètrica presencial de ViDSigner, ajuntant en un sol servei el millor de cada proposta.

“El servei ViDSigner de firma biomètrica, està actualment molt consolidat, i te una gran acceptació per par dels nostres clients. Recentment, hem desplegat amb èxit, ViDSigner Mobile i ViDSigner Web, seguint les mateixes premisses que ens van portar a l’èxit amb ViDSigner: seguretat jurídica i facilitat d’ús”, afegeix Santi Casas.

Validated ID, presentarà totes aquestes novetats en l’esdentat Momentum, l’event què DocuSign organitza a Londres i també en altres events que participa, com el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya o el Seguridad Digital Congres 2015 que es celebrarà a Madrid el proper 18 de juny de 2015.

Leave a Reply