Blog

Validated ID i Firmaprofesional presenten un pilot de firma biomètrica per a digitalitzar els procediments en la sanitat pública

A partir d’una iniciativa impulsada i supervisada per la Fundació TicSalut de la Generalitat de Catalunya, l’empresa Validated ID ha aportat el seu servei de firma digitalitzada ViDSigner, basat en tauletes, per un pilot en la sanitat pública que té com a objectiu eliminar l’ús del paper en els procediments de firma de documents rellevants com el consentiment informat per part de pacients i metges en hospitals, clíniques i consultes mèdiques.

El pilot ha estat portat a terme en l’Hospital de Campdevànol, centre hospitalari comarcal del Ripollès (Girona) y s’ha avaluat sobre tauletes Samsung Galaxy Note i tauletes Microsoft Surface Pro, ambdues suportades per ViDSigner. Per la seva part, el grup Costaisa, ha participat integrant el servei de firma biomètrica ViDSigner amb  Chaman, sistema HIS (Health Information Sistem) de l’Hospital.

L’Autoritat de Certificació Firmaprofesional i partner de Validated ID, s’ha fet càrrec de la gestió documental, el sistema de plantilles i els sistemes de firma electrònica convencional basada en el carnet col·legial dels metges.

Firmaprofesional i Validated ID presentaran el pilot de digitalització de documents sanitaris durant la Jornada ACES dirigida a mostrar les últimes tendències tecnològiques en l’àmbit sanitari, que tindrà lloc el proper 27 de novembre en l’auditori de la Clínica Planas de Barcelona.

L’esdeveniment, en el que Validated ID i Firmaprofesional són patrocinadors preferents, posarà de manifest les noves eines tecnològiques que poden afectar a la provisió i recepció de serveis sanitaris i millorar el servei als pacients i clients en el futur proper del sector.

A l’hora de realitzar el pilot ha estat clau el fet qie la Sanitat Pública catalana tingui en marxa la Historia Clínica Compartida a Catalunya (HC3), que permet l’accés a la informació rellevant de les històries clíniques dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial i la Carpeta Personal de Salut un espai digital segur que permet al ciutadà accedir, a través de la identificació digital i usuari/password segur, a la seva informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits. Gràcies a això, els documents que es generen en el pilot de l’Hospital de Campdevànol al ser directament digitals, poden ser aportats directament a la HC3 i a la Carpeta Personal de Salut, actualment re-nombrada com La meva salut (Cat@Salut).

Leave a Reply