Blog

Seguretat i despeses amagades als pads de signatura digital | Validated ID

Seguretat i despeses amagades als pads de signatura digital

La utilització de serveis de signatura digital en lloc de productes o pads de signatura digital no és únicament una decisió tecnològica o de preu sinó també de garanties. Qualsevol procés de signatura electrònica persegueix un mateix objectiu: constituir una prova robusta per a confirmar i demostrar la identitat del signant en cas de requeriment. Per tant, l’elecció entre un dispositiu o un servei ha de realitzar-se com qualsevol altre element de seguretat, sobre la base d’una anàlisi de riscos i garanties.

La garantia de “el que veus és el que signes”

En cas de litigi és fonamental acreditar que el signant va poder veure i saber exactament el què signava (un concepte conegut com WYSIWYS, What You See Is What You Sign o el que veus és el que signes), un fet que només és possible demostrar si reunim dos elements:

  1. Un dispositiu independent per visualitzar íntegrament el document i que permeta al signant interactuar directament amb ell. En aquest cas, no basta per exemple amb ensenyar el document en un altre dispositiu com un PC connectat al pad de signatura digital, hem de demostrar que el que se signa és en efecte el document que volem signar.

L’ús de signatures amb pads que no permeten visualitzar íntegrament el document pot ser acceptable en alguns supòsits, com per exemple retirar un paquet en correus o confirmar un lliurament de missatgeria, però no seria vàlid per a la signatura d’un contracte o d’un consentiment informat, perquè produeix un vici del consentiment que esdevenen en la nul·litat del negoci jurídic.

Les conseqüències jurídiques són molt greus i deriven quasi inevitablement en el què es coneix com a “exceptio schedulae non lectae“ (excepció d’escriptura no llegida): aquella defensa o contra-acció que cap a tot signant d’un document que no ha llegit i de les obligacions en aquell contingudes de les quals se li exigeix el compliment. Això és un extrem particularment seriós perquè ja no estem parlant de provar l’autoria de la signatura (alguna cosa que és fàcil per a un perit cal·lígraf), sinó que és pràcticamente impossible demostrar que el signant va veure el que signava i sabia exactament el que signava.

Triar un pad de signatura digital com solució per a una empresa implica a més altres costos tecnològics també importants. Requereixen, per exemple, d’un ordinador disponible prop del terminal de signatura, ja que són
perifèrics depenents que es connecten per USB. I requeriran també de la instal·lació de driverspropietaris del pad de signatura digital que molt probable s’hauran de mantenir actualitzats a la versió més recent.

  1. La inclusió d’un prestador de serveis
    per a garantir que el document que es va enviar a signar, el que se li va mostrar al signant i el que es va signar són exactament el mateix.

La garantia d’un prestador de serveis de confiança és probablement la més valuosa des del punt de vista de la seguretat i és la garantia de la responsabilitat. Quan confies els teus diners a un banc, aquest assumeix la seva responsabilitat com a custodi i posa totes les mesures necessàries per a la seva seguretat; però si algun dia roben aquest banc, és el banc qui ha d’assumir responsabilitat en la seva justa mesura.

En el cas de la signatura digital i els dispositius de signatura electrònica, la garantia de responsabilitat és fonamental. Qui assumeix la responsabilitat del procés si falla el dispositiu o si el sistema no és jurídicament tan robust com ens havien venut? L’assumpció de responsabilitats és intrínseca a la prestació de serveis i és el que li dóna valor.

Un servei de signatura electrònica com el de ViDSigner es compromet durant tota la vigència del contracte i es responsabilitza amb penalitzacions si, per exemple, el servei està indisponible.

Amb ViDSigner, si hi ha un problema legal acompanyem al client i donem suport als seus serveis jurídics perquè comptem en l’equip amb experts legals amb gairebé 20 anys d’experiència jurídica en l’àmbit de la signatura electrónica i amb una assegurança de responsabilitat civil que
cobreix els riscos específics de la prestació del servei amb una cobertura de 1.000.000 €.

Conclusions sobre els pads de signatura digital

La diferència entre usar un prestador especialitzat a comprar sol software i equips és la mateixa que existeix entre guardar els teus diners en una caixa forta o en un banc, això – a més dels problemes jurídics – repercuteix directament en l’assumpció de costos amagats.
Com ja hem explicat en parlar de les signatures electròniques vàlides, la diferència entre usar un servei o un producte no està en si és un sistema vàlid, sinó en els graus de seguretat jurídica que ofereixin. Quan ens enfrontem a una decisió d’aquest tipus, com pot ser triar entre un servei de signatura electrònica o un sistema de pads de signatures digitals per a una empresa o servei públic, és important avaluar atentament les conseqüències: la decisió que prenguem ara afecta no només a un cas puntual sinó al conjunt del sistema i el futur del negoci.

Si estàs buscant una solució de signatura digital per a la teva empresa o servei,
pots demanar més informació i et recomanarem la que millor s’ajusti al teu negoci.

Leave a Reply