LLISTA DE FUNCIONALITATS

LLISTA DE FUNCIONALITATS

Característiques

Client de signatura
Tipus de signatura
Format de signatura
TimeStamp
Certificats digitals
Adecuació eIDAS
Dispositiu de signatura
Plugins
Garantia WYSIWYS
Compromís nivell de servei
Prestador de Serveis de confiança
Integració
Integració Docusign
Biometria basada en estàndard ISO
Magatzem de claus de xifrat
Software comparador de signatures
Alta disponibilitat
Georedundància
Escalable
Segur
Signatura híbrida

ViDSigner Bio

APP (Android, iOS, Windows)
Manuscrita electrònica
PAdES LTV
Si
OTP (Un sol ús)
Si
Tablets homologades
MS Word, Impressora virtual
Si
Si
Si
Si, via API Rest
Si
Si
Notari
Si
Si
Si
Si
Si
Si

ViDSigner Centralized

APP (Android, iOS, Windows), Web
Certificat centralitzat
PAdES LTV
Si
Avançats/ Qualificats
Si
Qualsevol tablet, mòbil o PC
MS Word, Impressora virtual
Si
Si
Si
Si, via API Rest
SiSi
Si
Si
Si
Si

NFC Signature

APP (Android)
SmartCard
PAdES LTV
Si
Qualificats (DNIe)
Si
Smartphones amb NFC
MS Word, Impressora virtual
Si
Si
Si
Si, via API Rest
SiSi
Si
Si
No
Si