Compliance

Un servei de signatura creat per donar compliment
als requeriments més exigents

EL NOSTRE GRAN VALOR, LA TEVA TRANQUIL·LITAT

Compliance | Validated ID

Cumplimient eIDAS

El Reglament (UE) 910/2014 sobre identificació electrònica i serveis de confiança (EIDAS) ha donat un nou impuls als serveis de tercers.
ViDSigner es configura com un servei de confiança en l’àmbit eIDAS, podent arribar a obtenir signatures qualificades en els contextos adequats.

Compliance | Validated ID

Worldwide

ViDSigner facilita les transaccions electròniques realitzades entre diferents països de la UE i de la resta del món.

Els alts nivells d’exigència dels nostres serveis converteixen a les signatures realitzades amb ViDSigner en una immillorable evidència probatòria.

VIDSIGNER, UN SERVEI JURÍDIC DE SIGNATURA

La utilització de serveis de signatura fiables, no és únicament una decisió tecnològica ni de cost. Quan ens enfrontem a processos amb un alt component jurídic, com és el cas de la signatura dels consentiments informats en l’àmbit de la salut, la tramitació d’un expedient públic o la formalització de contractes, incloem en l’equació un tercer element, potser el més important de tots, el de la responsabilitat.

L’ús de prestadors de confiança per a la formalització de transaccions de rellevància jurídica exigeix aportar seguretat jurídica, garantia de neutralitat i assumpció de responsabilitat.

  1. Seguretat jurídica, entesa aquesta com la «certesa del dret», la seguretat que hi ha un tercer, especialista en la matèria que està responent de la correcta adequació a la normativa a cada moment.
  2. Neutralitat. Al món digital la no manipulació solament pot garantir-la qui controla l’entorn, per la qual cosa no és aconsellable que aquest ho controli una de les parts. L’evolució normativa ens porta cada vegada més, a l’ús de terceres parts de confiança, com el recent reglament europeu eIDAS.
  3. Responsabilitat. Derivat dels aspectes anteriors, probablement el més valuós dels 3 és el de la responsabilitat. L’assumpció de responsabilitats és intrínseca a la prestació de serveis i això és el que li dóna valor.

COMPLIMENT D'ESTÀNDARDS INTERNACIONALS

Certificacions

La certificació ISO 9001 és la norma internacional per a sistemes de gestió de la qualitat. Garanteix que es compleixen els processos i l’organització adequada per al compliment dels serveis.

La certificació ISO 27001 és una norma internacional emesa per l’Organització Internacional de Normalització (ISO) i estableix els paràmetres que s’han de complir per al Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (ISMS – Information Security Management System). És especialment rellevant per al tractament de dades confidencials.

STANDARDS

Validated ID estableix un Sistema de Gestió Integrat (SGI) basat en estàndards internacionals (ISO 9001:2015 i ISO27001:2013), tal com queda expressat en aquesta política pública.

ViDSigner empra estàndards internacionals en totes les fases tecnològiques. Aquest aspecte és molt important ja que garanteix que els documents signats amb ViDSigner seran auto continguts i validables amb el pas del temps, sense necessitat de recórrer ni al prestador ni a les parts que van intervenir en el moment de la seva formalització.

PAdES-LTV (Long Term Validation) garanteix que una vegada realitzades les signatures els documents són validables a llarg termini, per qualsevol persona i amb total independència del prestador.

ISO/IEC 19794-7:2014

Aquesta norma ISO defineix la forma en la qual s’han de recollir i codificar les dades biomètriques d’una signatura manuscrita realitzada sobre un dispositiu digital

Garantia ViDSigner

Les millors pràctiques minimitzen els riscos

SLA

En ViDSigner ens responsabilitzem del funcionament del servei 24X7, auto imposant-nos severes penalitzacions en cas de caiguda del servei o indisponibilitat

Microsoft Azure

El cloud de Azure és considerat per molts el millor servei tecnològic, és el líder indiscutible quant a seguretat i privadesa, va ser la primera plataforma a obtenir l’aprovació de la Unió Europea en matèria de protecció de dades i a adoptar la ISO 27018 relativa a la privadesa dels sistemes Cloud.

Informes legals

Disposem de diversos dictàmens jurídics propis i de tercers, emesos per professionals de reconegut prestigi, genèrics i sectorials, locals i globals. No és una garantia d’èxit, però un bon suport documental sempre ajuda en cas de litigi.

Alta disponibilitat

ViDSigner s’ofereix en manera d’alta disponibilitat i georedundada. En estar basat en el Cloud, les màquines es repliquen automàticament per absorbir els pics de demanda.

Responsabilitat

Validated ID, com a prestador vetlla perquè el signant sàpiga el que està signant i no hi hagi el menor dubte respecte a la manipulació de la informació, però a més ens responsabilitzem i impliquem en els resultats. No instal·lem un software o venem una màquina i marxem, sinó que som part del procés.

Assistència legal

El nostre propi servei jurídic prestarà ajuda als nostres clients davant qualsevol contratemps jurídic que es pugui presentar. Comptem amb l’experiència i la formació necessària per recolzar de la forma més eficaç possible.

ESTEM AMB TU

ViDSigner acompanyarà al client en cas de litigi quan se’ns requereixi per reforçar el valor legal de la solució. L’equip legal de ViDSigner compta amb una experiència de dedicació exclusiva de més de 15 anys en la matèria de signatura electrònica, formació específica en seguretat informàtica i certificació a nivell mundial en SI.

ViDSigner és el primer interessat a col·laborar en judici, per a això ha creat la seva pròpia eina forense de comparació de signatures biomètriques sobre la base de l’estàndard ISO que posa a la disposició de qualsevol perit.