Signatura biomètrica

La seguretat de la criptografia i la biometria unida a la senzillesa de la signatura manuscrita

LA BIOMETRIA DE LA SIGNATURA

ViDSigner recull informació biomètrica del dispositiu (velocitat, inclinació, pressió, …) i la codifica segons l’estàndard ISO/IEC 19794-7, la qual cosa garanteix la seva valoració pericial futura, amb independència de l’evolució tecnològica..

ViDSigner disposa, a més d’una eina d’anàlisi i comparació de signatures biomètriques per facilitar la labor pericial.

ELS DISPOSITIUS DE SIGNATURA

Els dispositius empleats han de complir amb unes premisses obligatòries de captura d’elements biomètrics necessaris, però no tots els dispositius proporcionen informació de pressió, sent aquesta dada fonamental per fer una valoració cal·ligràfica fiable.

En ViDSigner hem fet una aposta ferma per la utilització únicament de tablets amb stylus amb capacitat de recollir pressió i visualitzar íntegrament el document.

Criptografia

ViDSigner xifra les dades biomètriques i els incrusta en el document, emprant per a això una clau pública que la seva contra part (clau privada) es troba custodiada en seu notarial. A més, per garantir la integritat del document s’empra un certificat digital d’un sol ús per a la signatura electrònica del document i un segell de temps.

El resultat final és un PDF signat conforme a l’ estàndad de signatura longeva (LT) d’Acrobat, la qual cosa garanteix la seva validació al llarg del temps.

Sabies què …

… el dipòsit de les claus en seu notarial garanteix que aquesta informació sensible únicament podrà ser desxifrada davant requeriment judicial i que estarà accessible en el temps en formar part del protocol notarial?

EL VALOR DEL SERVEI

ViDSigner no és un producte que s’instal·la a casa del client i ens desentenem del procés. ViDSigner és un servei, la qual cosa, a més de permetre una simplificació en el procés d’integració i una escalabilitat absoluta ens permet garantir com a prestadors de serveis de confiança que el procés s’ha executat perfectament i que el document signat és efectivament el que el signant ha visualitzat (WYSIWYS).

LA SIGNATURA BIOMÈTRICA AMB MAJORS GARANTIES DEL MERCAT

No totes les solucions de signatura biomètrica són iguals. Existeix una gran diferència:

Compromís

Prestació únicament en mode servei amb alts nivells de compromís.

Wysiwys

Garantia de WYSIWYS (el que veus és el que signes)

Compatible

Sistema compatible i híbrid amb signatura electrònica basada en certificats.

PAdES

Formats de signatura longeva (PAdES)

Confiança

Participació de ViD com a prestador de serveis de confiança.

Certificats d'un sol ús

Certificats emesos per un prestador qualificat per a cada signatura biomètrica.

Fàcil integració

Integració senzilla en qüestió d’hores gràcies a nostra API REST.

Estàndards ISO

Utilització d’estàndards ISO tant per a la composició de la informació biomètrica com de les signatures.

Participació notarial

Participació notarial en la custòdia de les claus de xifrat.

Segell de temps

Utilització de segells de temps en cada signatura.

Nivell de servei

Comptem amb un SLA que garanteix els més alts nivells de servei.

Evidències de context

Ús opcional d’elements addicionals de formació d’evidències (ex. documents oficials adjunts)