Más información
Tan fácil como firmar un papel y
con las mismas garantías jurídicas
Firma biométrica
Más información
Firma cualificada con el DNIe 3.0 desde
cualquier smartphone android con NFC
Firma NFC
Más información
Tan fácil como firmar
un papel y con las
mismas garantías jurídicas
Firma biométrica
Más información
Firma multidispositivo con 
claves almacenadas en el
cloud
Firma avanzada

SEGURETAT I SENZILLESA

Més enllà de la tecnologia ViDSigner es defineix com un servei jurídic que opera sota la figura d’un Prestador de Serveis de Confiança, per dotar de les màximes garanties de seguretat jurídica a l’acte de signatura i convertir el procés de signatura en un acte senzill i natural

DIFERENTS MÈTODES DE SIGNATURA EN UN ÚNIC SERVEI

Oferim una experiència de signatura única en la qual emissor i receptor podran decidir el mètode de signatura que millor s'ajusti a les seves necessitats i fins i tot combinar-les.

LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT, EL NOSTRE ÈXIT

PER QUÈ SOM DIFERENTS?

ViDSigner no és una solució més de signatura electrònica, descobreix per què

Seguretat jurídica

ViDSigner ofereix les màximes garanties de seguretat jurídica a l’acte de signatura

Flexibilitat

ViDSigner s’adapta a cada cas d’ús en funció de la tipologia del signatari

El valor del servei

L’ús de tercers de confiança aporta seguretat, neutralitat i limitació de responsabilitat

API Rest

ViDSigner està orientat a la integració, la qual cosa ho converteix en una peça senzilla d’integrar i d’ús natural

Senzillesa

ViDSigner uneix en un sol servei les premisses d’usabilitat i seguretat tècnica i jurídica

Estalvi

Comença a estalviar des del primer minut, reducció de despeses immediata i sense costos ocults

Per a Europa i la resta del món

Compliment del Reglament Europeu Nº 910/2014 però amb vocació d’universalitat

Acompanyament legal

L’equip legal de ViDSigner compta amb una experiència de més de 15 anys en la matèria de signatura electrònica.