GoogleLinkedIn
Un servei, la màxima garantia

ViDSigner

Firma digitalizada

Firma DigitalizadaFirma Digitalizada

A Validated ID sabem que gestionar els compromisos legals no és fàcil, representa un alt cost i afecta directament la productivitat de l’empresa. Per això hem creat un servei de signatura que combina la seguretat de la tecnologia criptogràfica amb la facilitat d’ús de la signatura manuscrita.

PER QUÉ VIDSIGNER? Joan t’ho explica:
COM FUNCIONA? TRES SIMPLES PASSOS:
VIDSIGNER EN ACCIÓ!
ON PUC USAR-LO? ALGUNS EXEMPLES:
Sanitat

ViDSigner ofereix les màximes garanties tècniques i jurídiques per a l’obtenció de la signatura dels consentiments informats dels pacients i d’altres documents de rellevància als entorns sanitaris (altes, baixes, recollida de dades personals, ….).

Saber més

Administracions Públiques

ViDSigner és el complement perfecte pels sistemes d’administració electrònica desplegats a ajuntaments i altres administracions públiques quan la tramitació dels expedients es realitzen de forma presencial a les dependències públiques. Els ciutadans poden signar manuscritament.

Recursos humans

ViDSigner facilita a les Empreses de Treball Temporal (ETT) o grans empreses la gestió dels contractes de treball (així com contractes de posada a disposició, la signatura de nòmines o els parts de treball) de manera totalment electrònica. L’empresa pot signar amb el seu certificat digital o de forma manuscrita.

Distribució

Actualment, l’acceptació dels albarans de lliurament dels enviaments es gestionen manualment amb signatura manuscrita en paper. El sistema de signatura en mobilitat ViDSigner permet l’eliminació del paper, el que suposa un importantíssim estalvi donat el gran volum de documents que es gestionen diàriament i que precisen ser arxivats.

VIDSIGNER ÉS DIFERENT. Descobreix per què:

Encara que aparentment tots els sistemes de signatura digitalitzada són similars i compleixen objectius semblants, hi ha força elements que els diferencien

DESCOBREIX LA DIFERÈNCIA!

 

Validated ID

Sobre nosaltres

La identitat digital, la signatura electrònica i les evidències electròniques, són elements imprescindibles per a garantir la validesa de les transaccions i procediments electrònics.

La identitat és un tema controvertit a Internet. De vegades els usuaris prefereixen mantenir-se en l’anonimat, però en altres ocasions és necessari saber que la persona amb la qual s’està treballant és qui diu ser. Validated ID és una entitat tecnològica de recent creació que neix amb vocació de prestació de serveis que ofereixin seguretat jurídica a les operacions d’identificació d’individus per part d’entitats públiques i privades.

El principal objectiu de Validated ID és per tant la provisió de components i serveis que permetin a entitats i persones la transformació de processos tradicionals en altres nous, més eficients i completament electrònics, que eliminin tota necessitat de suport paper com a suport d’evidències i que ofereixin les suficients garanties de seguretat tècnica i jurídica amb un baix impacte en integració de sistemes, alineant-nos amb les actuals tendències en TIC

Team

Nostres

Partners

Contactar

Contacte

Envia un missatge

Esta web utiliza cookies para lograr una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra política de cookies.
Aceptar
x